Kan vi skatta oss lyckliga?

I början av 1990 hade vi en bankkonflikt som innebar att vi inte kom åt våra pengar under ett par veckor. När jag såg statistiken över hur vi hade prioriterat våra begränsade resurser började jag fundera över vilka värderingar som styr samhället och kom fram till att spel, lotteri och andra former av arbetsfria inkomster var drömmen för de flesta. I så fall är det lika bra att löpa linan ut och här kommer ett förslag till förnyat skattesystem utformat som en PM till Finansdepartementet.

(Även om det är några år sedan jag skrev ihop förslaget ser jag inte att förutsättningarna förändrats annat än åt ”rätt” håll. – Några anpassningar till nutid har gjorts.)

PM angående tillägg till befintligt skattesystem

Situationsanalys
Under bankkonflikten i början av året sjönk försäljningen av kapitalvaror. Likaså försäljningen av matvaror. Däremot skönjdes ingen nedgång i spelintäkterna vad gäller V65, tips, lotto mm.

Under de senaste åren har vi förändrat banksparandet från något idogt och hedervärt till en form av gambling: Miljonkonto, Allemansfond mm.
Genom kontinuerlig statlig reklam och massmediabevakning har vi skapat normer i det svenska samhället som idealiserar höga vinster med låga kontanta insatser utan eget arbete.
Det faktum att den svenska folkviljan är oddsbetingad bör kunna utnyttjas av Finansdepartementet enligt följande.

Förslag
Befintligt skattesystem kompletteras med ett antal vinstchanser. Varje inbetalad tusenlapp i skatt innebär en andel i ”Skattelotteriet” och ju fler tusenlappar som betalas in i skatt, desto större vinstchans. Dragning förrättas på bästa sändningstid i TV4 av någon av Rickardarna Olsson eller Sjöberg. Vinstsummorna bör ej tära på statens kapital utan skapas av vinnarna själva på så sätt att högsta vinsten utformas som ett skattefritt år. (Möjligen förenat med sidovinster enligt postkodlotterisystemet, till exempel ett skattefritt kvartal till grannar/närmaste födelsenummer.)

Förmodan att stat, kommun och landsting skulle komma att förlora ett antal medborgares skattekraft torde på goda grunder kunna avvisas. Iakttagelser och erfarenheter ger anledning att anta att vinsttagaren ser det skattefria året som en unik möjlighet att bygga upp en förmögenhet och sannolikt kommer att avstå varje typ av ledighet för att tjäna pengar. Totalt sett över året kommer varje vinnare därför att ge ett tillskott till BNP utöver riksgenomsnittet p g a hög resursomsättning. Antalet sjukdagar torde bli minimala, likaså uttag av föräldraledighet och liknande. (Dessa personer bör kunna användas som studieobjekt för vad svenska folket kan prestera under positiva betingelser.)
Departementet bör även beakta beviljandet av slopande av sociala avgifter etc för den arbetsgivare som anställer vinsttagare. Detta bör ge utrymme för en rörligare arbetsmarknad.
Beträffande omfattningen av s k svartjobb ger förslaget en större möjlighet till statlig disposition av dessa svåråtkomliga skatteintäkter eftersom skattefuskande yrkesutövare kan tänkas vilja maximera sina vinstchanser.
Förslaget förutsätter inga ändringar av befintligt system, endast att en ny dimension läggs till. (Principen som sådan går naturligtvis att applicera på många ställen i samhället, t ex bör vårdköerna kunna stimuleras genom en extra möjlighet att vinna en höftoperation etc på könumret.)
Slutligen kräver Skattelotteriet inte någon nationell omvälvning utan kan enkelt införas på prov i en eller några få kommuner. Förslagsvis bör modellen prövas i särskilt drabbade glesbygdsområden för att underlätta rekrytering av företag och personal, det är att förmoda att en kommun som inför Skattelotteri utövar större dragningskraft än dess motsats.

Eventuellt bör systemet även införas i näringslivet med separat företagslotteri.

Potentiella problem
Problem som kan uppstå är den typ av oegentligheter som kan uppstå inom vadslagningsbranschen. En ny typ av spelsyndikat skulle tänkbart kunna betala in olagligt stora mängder skatt med hjälp av utländskt kapital och på så sätt drastiskt minska medborgarnas vinstchanser. Finansministern bör kunna konstruera ett early warning system genom kontinuerlig dataregistrering och avkänning.

Vad beträffar befarad orättvisa vad gäller höginkomsttagares fördelar genom ett större antal andelar i lotteriet torde detta vara lätt avhjälpt genom maximerade insatser eller proportionellt fler skattekronor per lott över ett antal basbelopp. Medborgare utan inkomst bör beredas möjlighet till statligt lån för att åtminstone kunna betala in skatt. Dessa pengar återförs sedan till låntagaren eftersom han/hon saknar inkomst.

Sammanfattning
Invändningarna är förhållandevis få och ligger huvudsakligen på det etiska planet. Dock har regeringen över en längre period medverkat till att framställa spel och dobbel som moraliskt försvarbart så länge staten gör de största vinsterna. Eftersom praktisk politik är att ge folket vad folket vill ha föreslår jag att Finansdepartementet ger svenska folket denna möjlighet att skatta sig lyckligt.

Det här inlägget postades i Tyckeri & Tankställe. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *