Inspirerande träff med arbetsmarknadsministern!

Att få en inbjudan från en minister är ovanligt så vi är både smickrade och stolta över att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström ville träffa oss! Den främsta anledningen till detta unika möte är riksdagsmannen Jan-Evert Rådhström (M) som följt BolagsBolagets sannsaga sedan starten och tycker att vi är en annorlunda och frisk fläkt i samhällsutvecklingen och en välkommen motvikt till alla de grupperingar som vill komma till departementen för att klaga.

Den 9 november klev vi in på Arbetsmarknadsdepartementet och togs om hand av Albin Molander, politiskt sakkunnig och vår kontaktresurs i fortsättningen. För om vi skall sammanfatta denna inspirerande träff så blev den början på något stort!

Här är en resumé av vår stund tillsammans:

BolagsBolagets koncept skapades och lanserades 1999 av den ideella föreningen Republiken Klarälvdal’n och är själva originalet till den bransch som vuxit fram på senare år – ”arbetsgivare att hyra” och ”självanställning”. Vår bolagsordning är ”att motverka inlärd hjälplöshet samt därmed förenlig verksamhet” och grundvalen är att vi tror gott om folk, annars skulle vi aldrig våga ta vårt arbetsgivaransvar. Utöver anställningsavtalet har vi ett ömsesidigt ”inställningsavtal” där vi ingår ett slags symbios med våra arbetstagare och behandlar dem som vuxna – i de flesta hierarkier är ju förhållandet ”förälder/barn”. Något som vi är stolta över är att all utveckling av BolagsBolaget har skett utan några EU-pengar, vi har på så sätt velat markera att vi tillhör näringslivet.

Vi berättade också om den skatteprocess där staten yrkade på dödsstraff eftersom vi ger våra anställda så stor självständighet. Vi förlorade i Länsrätten men vann i Kammarrätten och tack vare att David inte gav upp kampen mot Goliat har Sverige nu berikats med en samhällsekonomisk innovation som stimulerar entreprenörskap och tillväxt på bred front.

Slutsatsen av våra tolv år som samhällsutvecklare är att vi föds som entreprenörer, vi fostras till inteprenörer och vi styrs av antiprenörer. Alltså att vi är genetiskt programmerade till att skapa vår försörjning men fållas in i system som ser till att vi lyder och blir omhändertagna.

Sedan 2006 ägs BolagsBolaget av Anne Hellstedt Petersson och Bengt Gustavsson, men vi har inte ändrat en millimeter på den människovänliga värderingsgrund som sattes av Republiken. Och den ledningsfilosofin har inte hindrat oss från att bli Värmlands nionde största arbetsgivare med våra 450 anställda!

Det blev ett roligt och meningsfullt möte och när tiden egentligen var ute sade Hillevi Engström ”Vi fortsätter!” och så gjorde vi det.

Efter en stunds resonemang uttryckte hon sin förtjusning över vårt koncept och formulerade sig ungefär så här: ”BolagsBolaget är ju en genial konstruktion och är på sätt och vis kontentan av den arbetsmarknadspolitik som vi vill föra!” Och med det menade hon att människor skall kunna komma ut i arbetslivet och bli uppskattade för sina prestationer, att få göra sitt bästa hos en arbetsgivare som värdesätter deras insatser.

En intressant effekt är att de flesta av våra självanställda som slutar inte startar eget, som vi en gång trodde, utan faktiskt får anställning hos en kund. De har alltså gjort ett bra jobb och BolagsBolaget är följaktligen ett effektivt sätt att fakturera sig ut på arbetsmarknaden.

Med sin konstruktion är BolagsBolaget en avvikelse och en störning i det svenska arbetslivet. A-kassorna vet inte hur de skall betrakta oss och en lustig detalj är att vi inte heller passar in som medlemmar i Svenskt Näringsliv. Skälet är fundamentalt, arbetsmarknaden bygger på ett mer än hundra år gammalt systemtänkande som definierar arbetsgivare och arbetstagare som två motparter. Det är en form av kallt krig som knappast gynnar Sveriges konkurrenskraft och det är ganska korkat att tro att ett vinnande lag skulle kunna bestå av kontrahenter med olika intressen.

BolagsBolaget är beviset på att en verksamhet kan bedrivas i samverkan, där är företagsledningens främsta uppgift att hjälpa personalen att lyckas och vi kallar oss för ”agenter i Underlättelsetjänsten”. Vi påstår med bestämdhet att arbetsmarknaden behöver moderniseras, inte minst så att dagens generation kan ges utrymme att utvecklas och göra sitt bästa.

Visst märker vi att vårt ”ideella aktiebolag” är svårt att acceptera för detta gammalmodiga system. Det är därför som vi nu bestämt oss för att dra ned lite på självanställandet och i stället ägna tid åt samhällsförbättringar igen. Det var ju så allt började en gång och vi kan inte längre sitta stilla och se trygghetnarkomanerna fortsätta sin färd i de gamla hjulspåren. Alla etablerade system är likadana i den meningen att de vill ha utveckling utan förändring.

Vi vill visa att även främmande fåglar kan flyga!

Allt detta och mera därtill hann vi prata om med Hillevi Engström och Albin Molander. De såg bland annat BolagsBolagets koncept som en möjlighet för olika projekt att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Ungdomar, invandrarkvinnor och andra grupper som vill skapa sin försörjning skulle kunna dra nytta av vår modell och det skall vi tillsammans titta närmare på.

Dessutom kommenterade vi den enmansutredning av Sören Öman som kom för några månader sedan där han betraktar oss som ett ”faktureringsföretag” och det är närmast att betrakta som en förolämpning. Han har inte ens haft kontakt med oss som trots allt är ”originalet från 1999” och har därmed missat poängen med våra syften. I Skatteverkets ögon är vi fullvärdiga arbetsgivare och nu bad vi arbetsmarknadsministern att få samma status ur hennes perspektiv. Det fick henne att höja lite på ögonbrynen eftersom de flesta vill slippa ansvar, inte ha mer av den varan. Vi vet att det finns ett antal oseriösa aktörer i vår bransch, men vi vägrar att bli dragna över den kammen!

Innan vi motvilligt skildes från varandra kom vi överens om att försöka hitta några pilotprojekt som kan fungera som ”praktiska utredningar” där man kan testa hur teorier fungerar i verkligheten och dra slutsatser för arbetsmarknadspolitiken.

Vi tackade arbetsmarknadsministern Hillevi Engström hjärtligt för hennes genuina intresse av BolagsBolagets koncept och för en väldigt inspirerande stund. Dessutom kom vi överens om att fortsätta resonemangen med hennes politiskt sakkunnige Albin Molander för att se hur vi med gemensamma krafter kan gå från snack till verkstad.

Därefter gick vi ut på stan och smälte intrycken från det härliga mötet tillsammans med Jan-Evert Rådhström – all heder åt en sådan vän i samhällsutvecklingens tjänst!

Det är verkligen roligt och uppmuntrande när vårt nytänkande/nygörande uppskattas av det system som vi försöker modernisera!

OBS: Nya WermlandsTidningen publicerade en jättebra artikel om vårt ministerbesök den 11 november. Klicka här om du vill läsa den!

Det här inlägget postades i Tyckeri & Tankställe. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *